A KÓTA ajánlása – 2021. november 17.

A COVID-19 járvány sajnos még mindig az életünk – és kóruséletünk – része. Erre tekintettel aktuálissá vált, hogy újra összefoglalást adjunk a jelenlegi jogszabályi helyzetről, valamint a kóruspróbák és koncertek biztonságos megtartásával kapcsolatos jó gyakorlatokról. Azt reméljük, hogy a közös muzsikálás iránti vágy mindenkiben kellő felelősséggel együtt van jelen.

Rendkívül fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a jelen helyzetben minden kórus maga tudja a saját körülményeinek ismeretében kialakítani azokat a közös elveket, szabályokat, melyeket betartva a közösség folytathatja a munkát. Mindenképpen figyelembe kell venni az együttes létszámát, a próbaterem méreteit és szellőztethetőségét, a tagok védettségének, beoltottságának arányát is. Emellett természetesen fontos, hogy az énekkarok is tartsák be a mindenkori hatósági járványügyi előírásokat. Nincsenek teljes biztonságot garantáló megoldások sajnos: a kórusvezetőknek és kórustagoknak egyéni felelős döntést kell hozniuk a hatályos szabályok alapján, valamint saját, egyedi helyzetüket mérlegelve.

Ajánlásaink

  • A legfontosabb: aki beteg, vagy a legkisebb tüneteket észleli magán, maradjon otthon!
  • Az elővigyázatosság jegyében érdemes nagyobb távolságot tartani az énekeseink között. Az aktuálisan érvényes járványügyi védekezés értelmében 2 méteres távolságot tartsunk minden irányban, használjuk a sakktáblaszerű beülést, hogy ezáltal az éneklés irányába még nagyobb távolságot biztosítsunk. 
  • Bármelyik módot is tudjuk választani a próba tartásához, a maszkhasználat senki számára nem tiltható meg.
  • Tartsunk minél rövidebb (kb. 15-25 perces) próbaszakaszokat, minél nagyobb alapterületű, minél nagyobb belmagasságú teremben, és utána szellőztessük át a termet (kb. 10 perc)!
  • Tartsuk a próbákat adott esetben minél kisebb csoportokban.
  • Mindenkinek saját kottája és kottapultja, mappája legyen, azt egymás között ne cserélgessük!
  • A székeket és egyéb eszközöket fertőtlenítsük használat előtt és után!
  • Rendszeresen mossuk és fertőtlenítsük a kezünket!
  • Óvjuk a kockázati csoportokba tartozó tagokat! Amennyiben lehetséges, az otthon maradókat is vonjuk be valamilyen módon a próbákba (online közvetítés, amelyet otthonról is lehet követni, vagy a próbákon készítsünk felvételeket, amellyel ők is tudnak gyakorolni otthon, stb…)

Jogszabályi háttér

A pillanatnyilag hatályos 484/2020. Korm. rendelet alapján egyéb rendezvényen zárt térben csak védettségi okmánnyal rendelkezők tartózkodhatnak (kártya és applikáció egyenértékű, meglétének ellenőrzése pedig a próba szervezőjének, valamint a próbát befogadó intézmény vezetőjének felelőssége). A mi értelmezésünk alapján a kóruspróbák egyéb rendezvénynek minősülnek (az 5. – 7. § szól a rendezvényekre vonatkozó intézkedésekről, egyéb rendezvényekről a 6/C. § rendelkezik).

Koncertek szervezése esetén alaposan tanulmányozzuk át a hatályos (!) 484/2020. Korm. rendelet kulturális eseményekre vonatkozó passzusait, ugyanis erre más szabályozások érvényesek (elsősorban a 6. §). A rendelet 24. § a) pontjának értelmében kulturális esemény a személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvény.)

Bízva abban, hogy mihamarabb túl leszünk ezen a nehéz időszakon, mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánunk!