Szervezeti felépítés

Az elnökség tagjai

Mindszenty Zsuzsánna elnök
Birinyi József társelnök
Somos Csaba társelnök
Vadász Ágnes főtitkár
Somogyváry Ákos, a Tanácsadó Testület elnöke
Gerenday Ágnes, a Művészeti Bizottság elnöke
Hraschek Katalin, az Ifjúsági- és Zenepedagógiai Szakbizottság elnöke
Oláh Gábor és Varga László, a Egyházzenei Szakbizottság elnökei
Márkusné Natter- Nád Klára, a Sajtó- és Szerkesztői Szakbizottság elnöke
Berta Alexandra, a Népzenei Szakbizottság elnöke
Saltzer Géza, a Nemzetiségi Szakbizottság elnöke
Horváth Gábor, a Zenekari Szakbizottság elnöke
Bárd Judit, a Felnőtténekkari Szakbizottság elnöke
Ember Csaba elnökségi tag
Hartyányi Judit elnökségi tag
Kutnyánszky Csaba elnökségi tag
Móczár Gábor elnökségi tag

Közgyűlés

A KÓTA 2019. május 31-én tartotta utolsó rendes éves közgyűlését, melyen elfogadásra került a 2018. év szakmai és pénzügyi beszámolója.

Tanácsadó testület

A Tanácsadó Testület elnöke és tagjai:

Elnök: Somogyváry Ákos

Tagok:
Dr. Alföldy-Boruss István
Auth Ágnes
B. Horváth Andrea
Bimbó Zoltán
Dr. Gerzanics Magdolna
Haui Lóránt
Jámbor Zsolt
Kabdebó Sándor
Kneifel Imre
Laczkó János
Lánczky Edit
Ney Andrea
Szabó Soma
Uhereczky Eszter
Vinczeffy Adrienne

Szakmai bizottságok

A KÓTA szervezeti keretein belül az alábbi  szakmai bizottságok végzik munkájukat:

Művészeti Bizottság
Zenekari Szakbizottság
Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság
Nemzetiségi Szakbizottság
Felnőtténekkari bizottság
Népzenei Szakbizottság
Egyházzenei Szakbizottság
Sajtó- és Szerkesztői Szakbizottság

Művészeti Bizottság

A bizottság elnöke:
Gerenday Ágnes

Tagok:
Mindszenty Zsuzsánna – elnök
Birinyi József és Somos Csaba társelnökök
Vadász Ágnes főtitkár
Erdélyi Ágnes
Fehér Anikó
Kertész Attila
Kiss Csaba
Kocsis-Holper Zoltán
Kovács Gábor
Lakner Tamás
Nemes József
Sándor Bence
Szebellédi Valéria
Tamási László

A Művészeti Bizottság üléseire állandó meghívottak:

Bárd Judit, a Felnőtténekkari Szakbizottság elnöke
Berta Alexandra, a Népzenei Szakbizottság elnöke
Horváth Gábor, a Zenekari Szakbizottság elnöke
Hraschek Katalin, az Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság elnöke
Dr. Márkusné Natter-Nád Klára, a Sajtó- és Szerkesztői Szakbizottság elnöke
Oláh Gábor és Varga László, az Egyházzenei Szakbizottság elnökei
Saltzer Géza, a Nemzetiségi Szakbizottság elnöke
Somogyváry Ákos, a Tanácsadó Testület elnöke

Berkesi Sándor, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Erdei Péter, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Kollár Éva, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Párkai István, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Rozgonyi Éva, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Sapszon Ferenc, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Tardy László, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Tillai Aurél, a KÓTA tiszteletbeli elnöke

Zenekari Szakbizottság

Horváth Gábor elnök

A Zenekari szakbizottság célja, hogy a KÓTÁ-hoz tartozó amatőr vagy félhivatásos körülmények között működő kamarazenekarok, szimfonikus zenekarok, valamint fúvós együttesek, zenekari civil szervezetek is segítségét kapjanak. Ezért a Bizottság

  • figyelemmel kíséri, és közzé teszi a zenekari mozgalom eseményeit
  • koordinálja az országos programokat (pl. szakmai napok, zenekari találkozók)
  • segítséget nyújt szakmai kérdésekben
  • segítséget nyújt fellépési lehetőségek megtalálásában
  • segítséget nyújt pályázati, szponzorálási lehetőségek feltárásával
  • a támogatásokban érintett döntéshozóknak be kívánja mutatni a zenei mozgalomba fektetett anyagiak megtérülését, értéknövelő hatását az érintett régióban

A zenekari szakbizottságban felkért munkatársak működnek. A szakbizottság vezetőjének kérésére megbeszéléseket tartanak az aktuális teendőkről, az elvégzett munkáról és a céloknak megfelelően alakítják, formálják az országos zenekari mozgalmat.
A szakbizottság vezetője az Elnökségnek időről időre köteles beszámolni a tervekről és azok megvalósulásáról. A KÓTA Elnökségének kérésére beszámolóját a Választmány vagy a Közgyűlés elé terjeszti.

Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság

Hraschek Katalin elnök

Tagok:
Döbrössy János
Igaliné Büttner Hedvig
Dr. Kerekesné Pytel Anna
Győrffy Katalin
Hajsrekker Krisztina
Mocskonyiné Tallér Edit
Nagy Ernő
Pászti Károly
Réger Mónika
Sárköziné Pomázi Ágnes
Soltészné Lédeczi Judit
Tapodi Attila
Thész Gabriella

Az Ifjúsági- és Zenepedagógiai Szakbizottság üléseire állandó meghívott:
Mindszenty Zsuzsánna elnök
Vadász Ágnes főtitkár

Nemzetiségi Szakbizottság

Saltzer Géza elnök

Tagok:

Mikola Péterné – (német nemzetiség) Szekszárd – kórustitkár, tanár
Goór Józsefné – (német nemzetiség) Környe – karnagy, tanár
Karsai Klára – (német nemzetiség) Győr – karnagy, tanár
Kővári Péter – (német nemzetiség) Veszprém
Hollósy Tiborné – (szlovák nemzetiség) Budapest – a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselője
Ocsovszki Ildikó – (szlovák nemzetiség) Békéscsaba – együttesvezető, karnagy
Galda Levente – (szlovák nemzetiség) Pilisszentkereszt – együttesvezető, programszervező
Talpasné Süle Ibolya – (horvát nemzetiség) Horvátkimle – karnagy, tanár
Dr. Orosz-Pál József – Marosvásárhely (Erdély) – egyetemi tanár, karnagy
Fülöp Judit – karnagy – Szováta (Erdély)
Orsovics Yvette – Komarno (Szlovákia) – karnagy,tanár
Csernyák Zsuzsanna – Temerin (Vajdaság) – karnagy
Bacsi János – (Kárpátalja) – zongoraművész
Kónyáné Puskás Laura – Budapest – karnagy

A KÓTA Nemzetiségi Szakbizottságának tevékenysége magába foglalja a magyarországi nemzetiségi énekkarok, dalkörök, énekegyüttesek, nemzetiségek népzenéjét játszó hangszeres együttesek, énekes- és hangszeres szólisták közösségét. Ezen kívül az anyaország határain kívül működő, s a KÓTA felé irányuló magyar kórusok nagy közösségét összefogja, igény szerint szakmai tanácsadást szervez az együttesvezetőknek, valamint az együtteseket patronálja, közös platformot teremt egymás munkásságának megismerésére és a szakmai fejlődésre a képzéseink által.

Feladatának tekinti a KÓTA minősítő hangversenyek szervezését határainkon belül, valamint Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban. Célja, hogy 3 évente olyan országos KÓTA nemzetiségi kórusfesztiválokat (seregszemléket) szervezzen, amelyen megkötés nélkül vehetnek részt a szereplést felvállaló nemzetiségi együttesek. Figyelemmel kíséri a nemzetiségi iskolákban működő énekkarok tevékenységét, lehetőség szerint fellépési lehetőséget biztosít számukra a nemzetiségi kórusok találkozóján, fesztiválján.

A Szakbizottság egy kiadvány megjelentetését tervezi repertoár bővítése céljából, melyben kórusaink által beküldött, s éneklésre ajánlott nemzetiségeink által énekelt dalok szerepelnek.

Felnőtténekkari Bizottság

Bárd Judit elnök

Tagok:

Cseke József
Keresztes Nóra
Németh Zsuzsa
Szűcs Magdaléna
Závori Erika
Zemlényi Katica

Népzenei Szakbizottság

A bizottság elnöke: Berta Alexandra (berta.alexandra@gmail.com)
Népzenéért felelős társelnök: Birinyi József (jozsef@birinyi.hu)
Népzenei titkár: Varga Evelin (nepzene@kota.hu)