Tagtoborzó

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének egyéni tagja lehet (természetes személy: szólista, kórus, zenekari, népzenei együttes tag, ének-zene tanár, népzenetanár, zenekutató, karnagy, zeneszerző, zenei újságíró…), csoportos tagja lehet (kórus, zenekar, népdalkör, népzenei együttes, valamint jogi személy (zenei és közművelődési egyesület, intézmény), civil társaság, továbbá a KÓTA tagja lehet bármely természetes és jogi személy, közösség, aki törekvéseinket támogatja.

Tagdíjfizetéshez információ ide kattintva érhető el.

Ha most szeretne csatlakozni tagjaink sorába, kérjük, válassza ki, hogy magánszemélyként, egyénileg vagy csoportként kíván-e tagja lenni a KÓTA-nak, majd töltse ki az ennek megfelelő online űrlapot. Abban az esetben, ha csoportként szeretne csatlakozni, de az nem jogi személy (olyan együttes, amelynek nincs önálló egyesülete, alapítványa, például iskolai kórus vagy magánszemélyekből, baráti körből álló népdalkör), az adószám rovatba írja be, hogy nincs.

Sikeres online kitöltés, elküldés után e-mailben kap visszaigazolást és egy dokumentumot. Kérjük, hogy a csatolt dokumentumot nyomtassa ki és írja alá (csoport, jogi személy esetén pecsételje le), majd küldje vissza a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) titkárságra a kota@kota.hu e-mail címre az elektronikus levélhez csatolva (színes szkennelt pdf vagy jpg formátumban), vagy postai levélben a KÓTA 1537 Budapest, Pf. 406.címre.

Mit nyújt a KÓTA tagjainak?

 1. Általános iskolásoktól az érett korosztályokig minden korcsoportot átfog.
 2. Befogad tagjai közé mindenkit, aki számára fontos annak a szellemi és művészi örökségnek átörökítése és fejlesztése, amelyet nagyszerű eleink hagytak ránk.
 3. Civil szervezeteink közül a legnagyobb létszámú hazai művészeti szakmai szövetség.
 4. Csodálatos élményhez juttatja az ünnepi hangversenyein közreműködő énekkarait
 5. Demokratikus felépítése folytán lehetőséget teremt arra, hogy a legszélesebb rétegek hallathassák hangjukat.
 6. Európai dimenziókat fog át nemzetközi kapcsolatai révén.
 7. Éneklő Ifjúság hangversenysorozata az ifjúság számára pótolhatatlan fórum.
 8. Fejlődési lehetőséget kínál változatos programjai által kórusvezetőnek és karénekesnek egyaránt.
 9. Gyakorlati problémák megoldásában segíti tagjait tapasztalattal, tanáccsal.
 10. Határainkon kívüli magyarok énekkari tevékenységét is támogatja.
 11. Információs központ – tagjai és a külföld felé egyaránt.
 12. Jeles feladata, hogy tagjainak fellépési lehetőséget szervez és ajánl.
 13. Kortárs magyar komponisták élvonalával működik együtt.
 14. Lobbizik a magyar kóruszene értékeinek elismertetése, a kórusélet lehetőségeinek javítása érdekében.
 15. Minősítési rendszerének fókuszában az érték és a fejlődés áll.
 16. Népzenei együttesek számára találkozókat szervez.
 17. Óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a kóruszene társadalmi presztízse az őt megillető helyre kerüljön.

A KÓTA Önt illetve együttesét is várja soraiba!

 1. Pályázati információkkal segíti első kézből tagjait.
 2. Repertoár- és szakmai kérdésekben bizottságai a tagság rendelkezésére állnak.
 3. Súlyával, mely évtizedek munkájának és százezrek művészeti eredményeinek eredője, küzd az iskolai énektanítás ellehetetlenülése ellen.
 4. Szakmai, gazdasági, jogi kérdésekben segítséget nyújt tagjainak.
 5. Továbbképzésein elméleti és praktikus tudnivalók sorával szolgálja az énekkarok érdekeit.
 6. Új kiadványaival értékes és használható repertoárt kínál a legkülönbözőbb kórusfajoknak.
 7. Velünk élő nemzetiségi énekkaraink, népzenei csoportjaink számára fellépési, továbbképzési lehetőségeket kínál.
 8. ZeneSzó című folyóiratában havonta tájékoztatja a legfontosabb tudnivalókról a kórusokat.
 9. Zseniális magyar és külföldi karnagyok művészetét teszi megismerhetővé koncertsorozatain, továbbképzésein.

Ezer és egy érv szól amellett, hogy Ön is profitáljon 30 év tapasztalatából. A KÓTA az Öné is!

Tagdíj-információk

A tagság az éves tagsági díj befizetés által jön létre, illetve kerül meghosszabbításra. A tagdíj rendezésének határideje minden évben  március 31.

A 2008. június 1-i Közgyűlés határozata alapján a tagdíjak egy évre:

 • Egyéni rendes tagság  5.000,- Ft
 • Egyéni nyugdíjas tagság   1.000,- Ft
 • Iskolai kórusok (alsó fokú tanintézetek, gimnáziumok) 7.000,- Ft
 • Népzenei együttesek, népdalkörök 8.000,- Ft
 • Felnőtt (valamint egyetemi) kórusok 30 fő alatt 12.000,- Ft
 • Felnőtt (valamint egyetemi) kórusok 30 fő felett; zenekarok  15.000,- Ft
 • Megyei, országos egyesületek, egyéb szervezetek 20.000,- Ft

A pártoló tagok belátásuk szerinti összeggel támogathatják a Szövetség működését.
A tagsági díjat legkönnyebben banki átutalással lehet befizetni, de külön kérésre csekket is tudunk biztosítani.

Utaláskor kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel az alábbiakat:
tagdíj, (évszám, pl. 2023), (tag neve)

Számlaszám:
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 
11991102-02107897-00000000