Szervezeti felépítés

A KÓTA hatályos Alapszabálya ide kattintva olvasható el.

Kedves Barátaim!

Köszönöm mindnyájatoknak, hogy a 2012. szeptember 28-i KÓTA közgyűlésen az elnöki teendőkkel megbíztatok. Minden erőmmel, tudásommal, tapasztalatommal szeretném szolgálni közös ügyünket: a kórusok, zenekarok és népzenei együttesek érdekképviseletét, összefogását.Kérem, hogy legyünk tevékeny társak ebben a szép, ám gyakran nehéz munkában. Segítsen és erősítsen bennünket Kodály Zoltán gondolata:

„Ha ég a lélek tüze, mindig elérhető a művészi tökéletesség!”

Mindszenty Zsuzsánna

Az elnökség tagjai

Mindszenty Zsuzsánna elnök
Birinyi József társelnök
Somos Csaba társelnök
Vadász Ágnes főtitkár
Somogyváry Ákos, a Tanácsadó Testület elnöke
Gerenday Ágnes, a Művészeti Bizottság elnöke
Hraschek Katalin, az Ifjúsági- és Zenepedagógiai Szakbizottság elnöke
Oláh Gábor és Varga László, a Egyházzenei Szakbizottság elnökei
Márkusné Natter- Nád Klára, a Sajtó- és Szerkesztői Szakbizottság elnöke
Berta Alexandra, a Népzenei Szakbizottság elnöke
Saltzer Géza, a Nemzetiségi Szakbizottság elnöke
Horváth Gábor, a Zenekari Szakbizottság elnöke
Zemlényi Katica, a Felnőtténekkari Szakbizottság megbízott elnöke
Ember Csaba elnökségi tag
Hartyányi Judit elnökségi tag
Kutnyánszky Csaba elnökségi tag
Móczár Gábor elnökségi tag

Közgyűlés

A KÓTA 2020. szeptember 19-én tartotta utolsó rendes éves közgyűlését, melyen elfogadásra került a 2019. év szakmai és pénzügyi beszámolója.

Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testület elnöke és tagjai:

Elnök: Somogyváry Ákos

Tagok:
Dr. Alföldy-Boruss István
Auth Ágnes
B. Horváth Andrea
Bimbó Zoltán
Dévai János
Haui Lóránt
Jámbor Zsolt
Kabdebó Sándor
Kneifel Imre
Laczkó János
Lánczky Edit
Ney Andrea
Szabó Soma
Uhereczky Eszter
Vinczeffy Adrienne

Szakmai bizottságok

A KÓTA szervezeti keretein belül az alábbi  szakmai bizottságok végzik munkájukat:

Művészeti Bizottság

A bizottság elnöke:
Gerenday Ágnes

Tagok:
Mindszenty Zsuzsánna – elnök
Birinyi József és Somos Csaba társelnökök
Vadász Ágnes főtitkár
Erdélyi Ágnes
Fehér Anikó
Kertész Attila
Kiss Csaba
Kocsis-Holper Zoltán
Kovács Gábor
Lakner Tamás
Nemes József
Sándor Bence
Szebellédi Valéria
Tamási László

A Művészeti Bizottság üléseire állandó meghívottak:

Zemlényi Katica, a Felnőtténekkari Szakbizottság megbízott elnöke
Berta Alexandra, a Népzenei Szakbizottság elnöke
Horváth Gábor, a Zenekari Szakbizottság elnöke
Hraschek Katalin, az Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság elnöke
Dr. Márkusné Natter-Nád Klára, a Sajtó- és Szerkesztői Szakbizottság elnöke
Oláh Gábor és Varga László, az Egyházzenei Szakbizottság elnökei
Saltzer Géza, a Nemzetiségi Szakbizottság elnöke
Somogyváry Ákos, a Tanácsadó Testület elnöke

Berkesi Sándor, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Erdei Péter, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Kollár Éva, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Párkai István, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Rozgonyi Éva, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Sapszon Ferenc, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Tardy László, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Tillai Aurél, a KÓTA tiszteletbeli elnöke

Zenekari Szakbizottság

Horváth Gábor elnök

A Zenekari Szakbizottság célja, hogy a KÓTÁ-hoz tartozó amatőr vagy félhivatásos körülmények között működő kamarazenekarok, szimfonikus zenekarok, valamint fúvós együttesek, zenekari civil szervezetek is segítségét kapjanak. Ezért a Bizottság

  • figyelemmel kíséri, és közzé teszi a zenekari mozgalom eseményeit
  • koordinálja az országos programokat (pl. szakmai napok, zenekari találkozók)
  • segítséget nyújt szakmai kérdésekben
  • segítséget nyújt fellépési lehetőségek megtalálásában
  • segítséget nyújt pályázati, szponzorálási lehetőségek feltárásával
  • a támogatásokban érintett döntéshozóknak be kívánja mutatni a zenei mozgalomba fektetett anyagiak megtérülését, értéknövelő hatását az érintett régióban

A Zenekari Szakbizottságban felkért munkatársak működnek. A szakbizottság vezetőjének kérésére megbeszéléseket tartanak az aktuális teendőkről, az elvégzett munkáról és a céloknak megfelelően alakítják, formálják az országos zenekari mozgalmat.
A szakbizottság vezetője az Elnökségnek időről időre köteles beszámolni a tervekről és azok megvalósulásáról. A KÓTA Elnökségének kérésére beszámolóját a Közgyűlés elé terjeszti.

Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság

Hraschek Katalin elnök

Tagok:

Dávid Krisztina
Döbrössy János
Igaliné Büttner Hedvig
Dr. Kerekesné Pytel Anna
Győrffy Katalin
Hajsrekker Krisztina
Mihalovics Csilla
Mocskonyiné Tallér Edit
Nagy Ernő
Opánszki Dávid
Pászti Károly
Réger Mónika
Sárköziné Pomázi Ágnes
Soltészné Lédeczi Judit
Tapodi Attila

Az Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság üléseire állandó meghívott:
Mindszenty Zsuzsánna elnök
Vadász Ágnes főtitkár

Nemzetiségi Szakbizottság

Saltzer Géza elnök

Tagok:

Mikola Péterné – (német nemzetiség) Szekszárd – kórustitkár, tanár
Goór Józsefné – (német nemzetiség) Környe – karnagy, tanár
Karsai Klára – (német nemzetiség) Győr – karnagy, tanár
Kővári Péter – (német nemzetiség) Veszprém
Hollósy Tiborné – (szlovák nemzetiség) Budapest – a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselője
Ocsovszki Ildikó – (szlovák nemzetiség) Békéscsaba – együttesvezető, karnagy
Galda Levente – (szlovák nemzetiség) Pilisszentkereszt – együttesvezető, programszervező
Talpasné Süle Ibolya – (horvát nemzetiség) Horvátkimle – karnagy, tanár
Dr. Orosz-Pál József – Marosvásárhely (Erdély) – egyetemi tanár, karnagy
Fülöp Judit – karnagy – Szováta (Erdély)
Orsovics Yvette – Komarno (Szlovákia) – karnagy,tanár
Csernyák Zsuzsanna – Temerin (Vajdaság) – karnagy
Bacsi János – (Kárpátalja) – zongoraművész
Kónyáné Puskás Laura – Budapest – karnagy

A KÓTA Nemzetiségi Szakbizottságának tevékenysége magába foglalja a magyarországi nemzetiségi énekkarok, dalkörök, énekegyüttesek, nemzetiségek népzenéjét játszó hangszeres együttesek, énekes- és hangszeres szólisták közösségét. Ezen kívül az anyaország határain kívül működő, s a KÓTA felé irányuló magyar kórusok nagy közösségét összefogja, igény szerint szakmai tanácsadást szervez az együttesvezetőknek, valamint az együtteseket patronálja, közös platformot teremt egymás munkásságának megismerésére és a szakmai fejlődésre a képzéseink által.

Feladatának tekinti a KÓTA minősítő hangversenyek szervezését határainkon belül, valamint Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban. Célja, hogy 3 évente olyan országos KÓTA nemzetiségi kórusfesztiválokat (seregszemléket) szervezzen, amelyen megkötés nélkül vehetnek részt a szereplést felvállaló nemzetiségi együttesek. Figyelemmel kíséri a nemzetiségi iskolákban működő énekkarok tevékenységét, lehetőség szerint fellépési lehetőséget biztosít számukra a nemzetiségi kórusok találkozóján, fesztiválján.

A szakbizottság egy kiadvány megjelentetését tervezi repertoár bővítése céljából, melyben kórusaink által beküldött, s éneklésre ajánlott nemzetiségeink által énekelt dalok szerepelnek.

Felnőtténekkari Szakbizottság

Zemlényi Katica megbízott elnök

Tagok:

Bárd Judit
Cseke József
Keresztes Nóra
Németh Zsuzsa
Szűcs Magdaléna
Závori Erika

Népzenei Szakbizottság

A szakbizottság elnöke: Berta Alexandra (berta.alexandra@gmail.com)
Népzenéért felelős társelnök: Birinyi József (jozsef@birinyi.hu)
Népzenei titkár: Varga Evelin (nepzene@kota.hu) és Zsíros Tímea