Szervezeti felépítés

A KÓTA hatályos Alapszabálya ide kattintva olvasható el.

Az elnökség tagjai

Kocsis-Holper Zoltán elnök
Mindszenty Zsuzsánna társelnök a Művészeti Bizottság megbízott vezetője
Birinyi József társelnök
Somos Csaba társelnök
Vadász Ágnes főtitkár
Somogyváry Ákos, a Tanácsadó Testület elnöke
Hraschek Katalin, az Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottság elnöke
Oláh Gábor és Varga László, a Egyházzenei Szakbizottság elnökei
Márkusné Natter- Nád Klára és Szesztay Zsuzsa, a Sajtó- és Szerkesztői Szakbizottság elnökei
Fehér Anikó, a Népzenei Szakbizottság elnöke
Saltzer Géza, a Nemzetiségi Szakbizottság elnöke
Horváth Gábor, a Zenekari Szakbizottság elnöke
Zemlényi Katica, a Felnőtténekkari Szakbizottság elnöke
Ember Csaba elnökségi tag
Kutnyánszky Csaba elnökségi tag
Móczár Gábor elnökségi tag

Közgyűlés

A KÓTA 2023. május 13-án tartotta utolsó rendes éves közgyűlését, melyen elfogadásra került a 2022. év szakmai és pénzügyi beszámolója.

2023. november 24-én került sor arra a közgyűlésre, mely elfogadta a KÓTA tagdíjak új összegeit (az egyhangúlag elfogadott elnökségi javaslat ide kattintva olvasható).

Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testület elnöke és tagjai:

Elnök: Somogyváry Ákos

Tagok:
Dr. Alföldy-Boruss István
Dr. Antal Laura
Auth Ágnes
B. Horváth Andrea
Bimbó Zoltán
Dévai János
Dohány Gabriella
Haui Lóránt
Jámbor Zsolt
Kneifel Imre
Laczkó János
Ney Andrea
Őri Csilla
Dr. Uhereczky Eszter
Vinczeffy Adrienne

Szakmai bizottságok

A KÓTA szervezeti keretein belül az alábbi  szakmai bizottságok végzik munkájukat:

Művészeti Bizottság

A bizottság elnöke: Gerenday Ágnes †
A bizottság megbízott vezetője: Mindszenty Zsuzsánna

A bizottság tagjai:
Cseri Zsófia
Erdélyi Ágnes
Kabdebó Sándor
Kertész Attila
Kiss Csaba
Kovács Gábor
Lakner Tamás
Nemes József
Szabó Soma
Tamási László †

A Művészeti Bizottság üléseire állandó meghívottak:

Zemlényi Katica, a Felnőtténekkari Szakbizottság elnöke
Dr. Fehér Anikó, a Népzenei Szakbizottság elnöke
Horváth Gábor, a Zenekari Szakbizottság elnöke
Hraschek Katalin, az Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság elnöke
Dr. Márkusné Natter-Nád Klára és Dr. Szesztay Zsuzsa, a Sajtó- és Szerkesztői Szakbizottság elnökei
Oláh Gábor és Varga László, az Egyházzenei Szakbizottság elnökei
Saltzer Géza, a Nemzetiségi Szakbizottság elnöke
Somogyváry Ákos, a Tanácsadó Testület elnöke

Berkesi Sándor, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Erdei Péter, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Kollár Éva, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Párkai István, a KÓTA tiszteletbeli elnöke †
Rozgonyi Éva, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Sapszon Ferenc, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Tardy László, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Tillai Aurél, a KÓTA tiszteletbeli elnöke

Zenekari Szakbizottság

Horváth Gábor elnök

A Zenekari Szakbizottság célja, hogy a KÓTÁ-hoz tartozó amatőr vagy félhivatásos körülmények között működő kamarazenekarok, szimfonikus zenekarok, valamint fúvós együttesek, zenekari civil szervezetek is segítségét kapjanak. Ezért a Bizottság

  • figyelemmel kíséri, és közzé teszi a zenekari mozgalom eseményeit
  • koordinálja az országos programokat (pl. szakmai napok, zenekari találkozók)
  • segítséget nyújt szakmai kérdésekben
  • segítséget nyújt fellépési lehetőségek megtalálásában
  • segítséget nyújt pályázati, szponzorálási lehetőségek feltárásával
  • a támogatásokban érintett döntéshozóknak be kívánja mutatni a zenei mozgalomba fektetett anyagiak megtérülését, értéknövelő hatását az érintett régióban

A Zenekari Szakbizottságban felkért munkatársak működnek. A szakbizottság vezetőjének kérésére megbeszéléseket tartanak az aktuális teendőkről, az elvégzett munkáról és a céloknak megfelelően alakítják, formálják az országos zenekari mozgalmat.
A szakbizottság vezetője az Elnökségnek időről időre köteles beszámolni a tervekről és azok megvalósulásáról. A KÓTA Elnökségének kérésére beszámolóját a Közgyűlés elé terjeszti.

Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság

Hraschek Katalin elnök

Tagok:

Dávid Krisztina
dr. Döbrössy János
Felszeghy-Tóth Annamária
Etseyatse Andrea
Györffy Katalin
Igaliné Büttner Hedvig
dr. Kerekesné Pytel Anna
Mocskonyiné Tallér Edit †
Nagy Ernő
Opánszki Dávid
Pászti Károly
Rápli Györgyi
Sárközyné Pomázi Ágnes
Soltészné Lédeczi Judit
Réger Monika
Tapodi Attila

Az Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság üléseire állandó meghívott:
Kocsis Zoltán elnök
Vadász Ágnes főtitkár

Nemzetiségi Szakbizottság

Saltzer Géza elnök (német nemzetiség; Felsőgalla)

Tagok:

Mikola Péterné (német nemzetiség; Szekszárd)
Goór Józsefné (német nemzetiség; Zsámbék)
Galda Levente (szlovák nemzetiség; Pilisszentkereszt)
Kiss Veronika (horvát nemzetiség; Mosonmagyaróvár)
Dr. Orosz-Pál József (Erdély; Szováta)
Fülöp Judit (Erdély; Szováta)
Csernyák Zsuzsanna (Vajdaság; Temerin)
Szakács Emil (Kárpátalja)
Orsovits Yvette (Felvidék; Észak-Komárom)

Felnőtténekkari Szakbizottság

Zemlényi Katica elnök – Székesfehérvár

Tagok:

Cseke József – Nagykanizsa
Farkasházi Dávid – Budapest, Kecskemét
Juhászné Zsákai Katalin – Szolnok
Keresztes Nóra – Pécs
Molnár Gabriella – Győr
Németh Zsuzsa – Budapest
Parola Csaba – Pápa
Schmiedmeiszter Szilvia – Eger
Szűcs Magdaléna – Kecskemét
Tóth Márton – Budapest
Valkai Dávid – Szeged
Závori Erika – Kecskemét

Népzenei Szakbizottság

A szakbizottság elnöke: Dr. Fehér Anikó
Népzenéért felelős társelnök: Birinyi József (jozsef@birinyi.hu)
Népzenei titkár: Vajas Evelin (nepzene@kota.hu) és Zsíros Tímea (nepzenetitkar@kota.hu)

Tagok:

Alföldy Boruss István
Balogh Sándor
Bimbó Zoltán
Birinyi József
Borsi Ferenc
Buda Ádám
Budai Ilona
Csider István
Deákné Gelencsér Ágnes
Dévai János
Eredics Gábor
Faludiné Molnár Gabriella
Gulyás Ferenc
Hajdú Ágota
ifj. Horváth Károly
Iglói Éva
Juhász Erika
Kaszásné Márkus Magdolna
Kóka Rozália
Kovács László
Kozma László
Kurucz Istvánné
Maczkó Mária
Mészáros Béla
Nagy Balázs
Szabó Viola
Szathmári Károly
dr. Szilágyi Lászlóné
Tar Mihály
Vadas László
Vakler Anna
Várai Áron
Varró János